Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Sosyal sorumlulukların bilincinde olarak tesise hammaddenin girişinden, ürün sevkiyatına kadar olan bütün aşamalarda makine, metod, insan, maliyet yönetiminde, çevreye duyarlı bir sistem içerisinde çalışmayı hedefleyen bir kuruluş olarak;

  • Çevre boyutlarımızla bağlantılı yasal ve özel sorumluluklarımızın yerine getirilmesinin yanı sıra, çevre ile ilgili resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılmak ve destek vermek.
  • Sınıflandırma, geri dönüşüm ve kazanım yoluyla, atıklarımızı sürekli kontrol altında tutmak ve sistemimizde sürekli iyileştirmenin sağlanması yoluyla, atıkları ve doğal kaynak kullanımını azaltmak.
  • Yeni proje ve yatırımlarda, üretim, kalite, çevre ve iş güvenliği bilinciyle, çevreye en az atık veren teknolojileri kullanmak.
  • Çalışanlarımıza ve tedarikçi firmalara yaptığımız yatırımla, kalite ve çevre bilincini oluşturmak ve bunu sürdürülebilir bir değer haline getirmek.
  • Sürekli gelişme ve iyileştirme prensibini esas alarak, çevreye artı değer yaratmak ve oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirgemek.
  • Çevresel amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, periyodik gözden geçirmeler yaparak, maksimum fayda sağlamaya çalışmak.
  • Bu politikayı halkımızın erişimine açık tutmak.
  • Tesisimizde görev yapan tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız çevre politikamızın uygulanması, toplumsal sorumluluklarımızın yerine getirilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi konularından sorumludur.

Çevreye Duyarlılık

Sarten olarak, tüm faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini en aza indirmek için çalışıyor ve sürdürülebilir çevre anlayışımız doğrultusunda çevre ile ilgili tüm yasal sorumluluklarımızı en yüksek standartlarda yerine getirme taahhüdünde bulunuyoruz. Çevreye olan sorumluluklarının bilincinde olan bir şirket olarak, metal, kağıt ve plastik gibi malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanımını destekliyoruz.

1) Emisyon azaltımı ve enerji tasarrufu

Sarten olarak, emisyon ölçümlerimizi periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Fabrikalarımızda kurulu modern insineratör sistemlerinin de katkısıyla, emisyonlarımızı yasal sınırın yaklaşık 10 kat altında tutabiliyoruz. Ayrıca, kendi geliştirdiğimiz ve fabrikalarımızda kullanımını her geçen gün yaygınlaştırdığımız indüksiyon sistemli fırınlar sayesinde, metal ısıtma işlemlerinde yüzde 50’ye ulaşan enerji tasarrufu sağlıyoruz.

2) Ağaçlandırma çalışmaları

Silivri Belediyesi ile işbirliği içinde, ilçedeki ağaçlandırma çalışmalarına her yıl düzenli olarak katkı sağlıyoruz.

3) Metal Geri Dönüşüm logosu

EMPAC’in metalin sonsuz geri dönüştürülebilir bir malzeme olduğuna dikkat çeken “Metal Geri Dönüşüm logosu”nu iletişim dokümanlarımızda kullanıyoruz.

4) Karacabey Yerleşkede Biyolojik ve Endüstriyel Atıksu Artıma Ünitemiz

Bursa Büyükşehir Belediyesinden (BUSKI) gerekli onayların alınmasının ardından işletmemizden çıkan evsel kaynaklı (wc, yemekhane vs.- Biyolojik) atıksuların ve üretimden kaynaklı (Endüstriyel) atıksuların arıtılması ve bu şekilde altyapı sistemine verilmesi gerçekleştirilmiştir.