Sarten Akademi

Bundan 10 yıl önce geleceğin yönetici adaylarını yetiştirmek üzere başlatılan bir işe alım programı olan Sarten Akademi, Sarten Ambalaj’ın kısa, orta ve uzun vadede yönetimsel ve teknik pozisyonlarda ihtiyaç duyacağı performans ve potansiyeli yüksek çalışanların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 2008 yılında kurulmuştur.

Ambalaj sektöründe iş hayatına yeni katılan ön lisans (M.Y.O.) mezunlarının yanı sıra firmada çalışan ve gelecek vadeden çalışanlar da Sarten Akademi programına dahil edilmektedir. Sarten Akademi bünyesinde yapılan eğitimler, kurum içi eğitmenlerin yanı sıra müşteriler, tedarikçiler ve eğitim firmalarının eğitmenleri tarafından verilmektedir.

Sarten Akademi eğitim süreçlerinde adaylar, kişisel gelişim, yönetim becerileri, üretim, ürün bilgisi, ürün geliştirme, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği, satış teknikleri, ihracat, finans ve muhasebe gibi çeşitli konularda eğitimler almaktadır. Program kapsamında şirkete kazandırılan geleceğin yönetici adayları, Koç Üniversitesi ile birlikte düzenlenen “Sarten Akademi Gelişim Fakültesi” programında yer alıyor.

Sarten Akademi, altı kez lisans, üç kez ön lisans (M.Y.O.) mezunları için toplamda dokuz defa Akademi programı düzenlemiştir. Düzenlenen programlara toplamda 146 çalışan katılmıştır.

Akademi eğitiminde yer alan adaylar, bugün şirket bünyesinde üretim planlama, satın alma ve lojistik, satış ve pazarlama, muhasebe, finans departmanları, Ar-Ge Merkezi ve fabrikalarda yönetim kadrolarında yer almaktadır.

Sarten Akademi’nin uzun dönem hedefleri arasında; orta ve üst kademe yönetici pozisyonları için geleceğin yönetici adaylarını kuruma kazandırmak ve yetiştirmek, teknik ve idari yeteneği olan çalışanların şirkette kalmalarını sağlamak, kilit personel, teknik ve yönetici adaylarının gelişimlerine rehberlik etmek yer almaktadır.