Inovasyon'un Tanımı

Inovasyon
Nedir?

En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur.

Sarten Ambalaj

İnovasyon Politikamız

Sarten, ambalaj sektöründe inovatif süreç, ürün ve hizmetler ile sürekli gelişerek sürdürülebilir büyümeyi hedeflemektedir.
Bunun için Sarten tüm değer zinciri içerisinde sürekli gelişim, değişimi ve uygun inovasyon ortamını sağlayan çalışmaları yürütür, yürüttürür ve destekler.

Sarten’in mavi yaka ve beyaz yaka çalışanları ile özellikle tüm yöneticileri inovasyon çalışmalarını destekler ve uygun iklimin sağlanmasına katkı verir.
Sarten çalışanları bu amaçla ulaştıkları ve edindikleri bilgi ve becerileri paylaşarak kurumsal hafızaya kazandırır; aynı şekilde tüm değer zincirindeki paydaşların da bu çevrim içinde yer alması desteklenir.

Bu sayede bilginin paylaşılarak büyütülmesi ile inovasyon hedeflenir. 
Sarten tüm bu çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli ortamı ve ilgili kaynakları sunar. 

Süreç, Ürün ve Hizmetler konusunda bize daha da gelişmemize yardımcı olmak isterseniz?
Fikir Havuzumuz da paylaşımlarınızı görmekten onur duyarız.