Satınalma Politikamız

SATINALMA POLİTİKAMIZ

-Faaliyette bulunduğu ülkelerin yasalarına uyma,

-Yolsuzlukla mücadele konusunda (rüşvetin ve kara paranın aklanmasının önlenmesi vs.) Gerekli tedbirleri almayı ve hiçbir zaman rüşvet veya benzeri yasa dışı bir ödemeye doğrudan veya dolaylı olarak karışmama,

-Kaydı olmayan, gizli para fonları ya da varlıkları tutmama, 

-Sadece iş amaçlarına yönelik olarak ağırlamalar yapmayı, maddi değer taşımayan ve sürekli olmayan hediyeler verme ve kabul etme,

-Kişisel çıkarların, şirket menfaatleri ve şirkete bağlılıkla çatıştığı durumlardan kaçınma,

-Aracı kuruluşlar ve danışmanlar da dâhil olmak üzere, mal ve hizmet temin eden kişilere ödeyeceği hizmet veya ürün bedellerinin, satın aldığı mal veya hizmet ile ölçülü ve sadece bunların karşılığı olmasını temin etme,

-Yeni alanlarda önemli yatırımlar yapmadan önce, mevcudiyetinin ve faaliyetlerinin muhtemel etkilerini değerlendirme,

-Tedarikçilerimizi ihtilaflı metaller kullanmamaya teşvik ve talep etmek. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ve çevre ülkelerden tedarik edilen ve ihtilafa katkıda bulunan “ihtilaflı metal ve mineralleri” (Tantal, Tungsten, Kalay, Altın) ürünlerimizde bulundurmamaya kararlıyız. Tedarikçilerimiz bu metallerin ihtilaflı olmadığını belgelendirmelidirler.

-Karton, mukavva ambalajlarımızın etkisini minimize etmek için optimizasyonu; 2020 yılına kadar kağıt ve
ambalajlarımızın tamamını geri dönüşümlü malzemeden veya ihtilaflı ve sorunlu kaynaklar yerine sertifikalı, sürekliliği yönetilen kaynaklardan temin etmek ,

-Şirket politikaları ile uyumlu Satın alma politikaları oluşturma,

-Yukarıda sayılan ilkelerine aykırı davranabilecek iş ortakları ve tedarikçiler ile çalışmama, yürütülen tüm faaliyetlerde ilke edinilmiştir.

Sarten ilkelerini zaman içerisinde tekamül eden yaşam koşullarına göre geliştirmeyi, çağdaş toplumun bir parçası olarakfaaliyetlerine devam etmenin kaçınılmaz bir şartı olarak görmektedir.