Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Faaliyetlerimizin, hammadde girişinden, ürün sevkiyatına kadar, tüm aşamalarında sürdürülebilir çevre için çalışmayı hedefleyen bir kuruluş olarak;

  • Uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
  • Kirliliği kaynağında önlemeyi,
  • Faaliyetlerimiz kaynaklı atıkları ve doğal kaynak kullanımını azaltmayı,
  • Çevrenin korunmasını,
  • Çevre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini,

beyan ve taahhüt ederiz.